Garantii

Kui kaup ei sobi või ei vasta Teie ootustele, on Teil õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. NB! Tagastusõigus ei kehti erimõõduliste madratsite tellimisel ja eri tellimuste puhul.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Teie pangakontole 3 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest müüja poolt. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.

Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud toote korrapärase kasutamise tulemusena, tagastatakse Teie poolt toote eest tasutud summa, millest on maha arvatud toote väärtuse vähenemine.

Ootamatu defekti ilmnemisel tegutsege järgmiselt:

1. Otsige välja kauba ostuarve.

2. Teatage oma probleemist e-posti aadressile: info@webshop.ee või helistage klienditeeninduse telefonile: 521 5970. Kindlasti teatage kontakteerumisel ostuarve number.

Vastavalt võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk,; paragrahv 218(2)), on tarbijal õigus pretensiooni esitada kaks aastat, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib tarbija nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis tarbijal asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on tarbijal võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222 (1)).